Søke læreplass

Publisert: 13.01.2021 av Svanhild Hausberg E-post forfatter

Du er velkommen til å søke læreplass når vi åpner søknadsskjemaet 15. januar. Når du skal søke, vær sikker på at du utfører alle stegene i søknadsprosessen (7 stk.) og sender søknaden inn!

Ellers er det en fordel om du legger ved attest(er) fra eventuell sommerjobb/ekstrajobb, kopi av hele kompetansebeviset (ikke klippe ut en liten rute med kun karakterene) og sørg for at CV'en du legger ved er oppdatert.

Husk å søke i Vigo også, vær aktiv innenfor ulike bransjer og bedrifter. 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. Lykke til!